Utbildning i HLR och första hjälpen

Kraftkällan Dalarna HLR utbildningKraftkällan Dalarna HLR utbildning
Kraftkällan Dalarna HLR utbildning

Vi hjälper till med utbildningen så att Du skall känna Dig tryggare i att ingripa när det behövs.


-Bakom varje överlevare finns oftast en snabb och aktiv hjärt - lung räddnings insats.


Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Men bara 500 av dem överlever. Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt).

• Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet el på arbetsplatsen.
• Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %, 2014 hade siffran stigit till 68 %, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddnings utbildningen i landet.


Vi vill nu hjälpa till att göra Er arbetsplats och Er omgivning tryggare. 
Philips HS1  Zoll AED  hjärtstartarePhilips HS1  Zoll AED  hjärtstartare
Philips HS1  Zoll AED +

Hjärtstartare som vi säljer

Philips HS1 
Zoll AED +​​​​​​​​​​​​​​


Båda hjärtstartarna är lättanvända med unikt stöd för hjärt o lung räddning.

Tydliga röst och bild instruktioner. 

Passar bra för:
 • Offentliga platser
 • Kontor o föreningslokaler
 • Hemmet 
Första hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarnaFörsta hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarna
Första hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarna

Första hjälpen - utbildning 

Ca. 3,5 timme och Innefattar

Första hjälpen vid
 • Hjärtstopp
 • Luftvägsstopp
 • Medvetslöshet
 • Cirkulationssvikt
 • Allvarlig blödning samt vid brännskador
 • Första hjälpen vid stroke
 • Psykosocialt stöd
 • Visning utav hjärtstartare
Första hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarnaFörsta hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarna
Första hjälpen utbildning - Kraftkällan dalarna

HLR - utbildning

Ca. 1,5 timme och innefattar  
​​​​​​​
Första hjälpen vid
 • Hjärtstopp
 • Luftvägsstopp
 • Visning utav hjärtstartare