Gården förr i tiden

Mjölnaren Lars Jönsson.
Bilder på kvarnen från år 1916. 
Kvarnen 1961

Vår gård Björkhagen

Det hela började år 1916 när min farfar/ mjölnaren Lars Jönsson förvärvade fastigheten. Familjen hade då 2 år tidigare vandrat ner från Sollerön och gjort ett stopp i Dicka.
Nickarvets kvarn ligger vid Överbobäcken som mynnar ut i sjön Åsgarn. Ovanför kvarnen, på de stora åkrarna har det funnits en damm som tillsammans med Överbo dammsjö och Germundtjärn bildat vattenmagasin för drift av kvarn och såg.

Åsgarns dalgång sträcker sig från Dicka i söder till Brattfors i norr, och har kallats Garpenbergs bruks kornbod. Området försörjde det stora bruket med livsmedel från 1500 talet till brukets avveckling i början på 1900 talet.

Vid 1663-64 års inventering av kvarnar fanns det 7 små kvarnar, s.k. skvaltkvarnar i området. Nickarvets kvarn har sannolikt sina rötter från en av dessa. En skvaltkvarn hade ett horisontellt liggande vattenhjul direkt förbundet med kvarnstenen. Med tiden ersattes skvaltkvarnarna av större kvarnar med ett större vattenhjul som var vertikalt monterat.

​​​​​​​På 1749 års karta finns en kvarn på den nuvarande platsen.
Nickarvets kvarn utökades 1870 av Henrik Jerberg och drevs då av ett 8 m högt vattenhjul med överfall, vilket innebar att vattenrännan gick över hjulet för högsta effekt. Då hade kvarnen 2 par kvarnstenar samt skalmaskin för korn och enklare sikt.
Vattenfallet var 15 alnar högt (drygt 8 m) vilket ansågs kunna kompensera den mindre vattentillgången. 1902 moderniserades driften med tub för vattentillförsel och 3 turbiner för driften. Tillgången på vatten var alltid ett problem och dammarna måste besökas ofta för att öppna och stänga flödet. 

1910 installerades ett valsverk för framställning av vetemjöl då lantbrukarna börjat odla vete och ville ha finare mjöl. 

1916 köptes kvarnen av Lars Jönsson som var en känd mjölnarprofil i trakten och som 10 år senare, 1926 byggde en ny kvarn på den gamla smedjeplatsen i Västansjö, Åsgarns kvarn där det fanns bättre tillgång på vatten.

1930 avslutades malningen vid Nickarvets kvarn och flyttades till Åsgarns kvarn. Sonen Nils Jönsson blev ny ägare till kvarnen och rensing av frö fortsatte under ytterliggare 15-20 år. Åsgarns kvarn drevs under många år av brodern Emil Jönsson i sin fars fotspår.
Nickarvets såg låg ursprungligen strax nedanför kvarnen.

År 1860 bildade Anders Jernberg ett sågbolag med 12 delägare och 1886 byggdes en ny såg nere vid landsvägen. Sågen förvärvades 1900 av Jones Anders Olsson från Rättvik och moderniserades 1942. Sonen Oskar Olsson drev sågen till 1962 då den stängdes.