utbildning i
HLR o Första Hjälpen
 

Bakom varje överlevare finns oftast en snabb och aktiv hjärt-lung räddnings insats

Vi hjälper till med utbildningen så att Du skall känna Dig tryggare i att ingripa när det behövs.

Vi vänder oss till Dig som privatperson, företagare och förening.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Men bara 500 av dem överlever. Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt).
•Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet el på arbetsplatsen.
•Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %, 2014 hade siffran stigit till 68 %, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddnings utbildningen i landet. Vi vill nu hjälpa till att göra Er arbetsplats och Er omgivning tryggare. 

Vi är utbildade enligt och följer Svenska HLR rådets riktlinjer

HLR utbildning

Ca. 1,5 timme och Innefattar 
Första hjälpen vid

 • hjärtstopp
 • luftvägsstopp
 • visning utav hjärtstartare

Första Hjälpen Utbildning

Ca. 3,5 timme och Innefattar
Första hjälpen vid

 • hjärtstopp
 • luftvägsstopp
 • medvetslöshet
 • cirkulationssvikt
 • allvarlig blödning samt vid brännskador
 • första hjälpen vid stroke
 • psykosocialt stöd
 • visning utav hjärtstartare

Hjärtstartare som vi säljer

Philips HS1 

Zoll AED +
Båda hjärtstartarna är lättanvända med unikt stöd för hjärt o lung räddning.

Tydliga röst och bild instruktioner. 
Passar bra för:

 • Offentliga platser
 • Kontor o föreningslokaler
 • Hemmet 

I möjligaste mån försöker vi hitta tid och plats som passar Er - välkommen med Din förfrågan.